Sneltest Project

test rapide image

Met dit project willen we mensen bereiken die traditioneel zeer afkerig staan tegenover traditionele HIV testcentra. Dit zal het aantal testen verhogen en vroegtijdige opsporingen bevorderen, en zal zorgen voor informatieverstrekking en opvang in een vroeger stadium van de besmetting.

Ter herinnering, in 2012 werden 55% van de Sub-Saharaanse patiënten getest in een laat stadium en in veel gevallen had AIDS zich al ontwikkeld.

Voor seropositive mensen is een vroege diagnose van essentieel belang voor hun gezondheid en hun levenskwaliteit (vroege diagnose = snelle behandeling = medische verzorging vooraleer ernstige infecties zich voordoen). ALs je je serostatus kent, kan je ook maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ons project wil locale testmogelijkheden aanbieden, op maat van een kwetsbare maatschappelijke groep met een hoog risico. Het is een aanvulling op bestaande mogelijkheden.

De bedoeling is om aan te tonen dat het belangrijk is om testmogelijkheden te kunnen lokaliseren daar waar het nodig is voor deze groep mensen die een hoger risico lopen om blootgesteld te worden aan HIV/AIDS en andere SOA’s (sifillis en hepathitis C).

We spelen daarbij ook in op internationale aanbevelingen in de strijd tegen HIV, waarin testen een belangrijke rol toegemeten krijgt. Dit wordt ook benadrukt in het nationale AIDS plan.

Het is belangrijk om voor het doelpubliek van dit project een toegang tot medische zorg te garanderen en ook een aangepaste psycho-sociale begeleiding aan te bieden.

Onze jarenlange ervaring leer tons hoe moeilijk de toegang tot zorg ligt voor migranten, kwetsbare groepen en drugsverslaafden. Zeer dikwijls is gezondheid niet hun eerste prioriteit.

En tenslotte, zoals eerder vermeld, laat de kennis van het serologisch statuut toe om de keten van de besmetting te doorbreken.

De testen zullen worden uitgevoerd met de snelle test INSTI, goedgekeurd door de Europese autoriteiten voor HIV 1 en 2 (en sifilis en/of hepatitis C, afhankelijk van het publiek) met bevestiging door een klassieke test ingeval van een positief resultaat, die dan zal worden uitgevoerd door de erkende centra (referentiecentra).

Het central idee is om gedurende een jaar, op regelmatige basis (meerdere keren per maand) testen aan te bieden op locaties die gelinkt zijn aan het doelpubliek (een lokaal van Sireas in Matonge, Modus Fiesta in het centrum van Brussel, andere migrantenverenigingen, of plaatsen gelinkt aan andere kwestbare groepen). De test zal worden uitgevoerd door een medicus en/of dokter, in overeenstemming met de huidige stand van de wetgeving.

Met medewerking van iemand uit het verenigingsleven, zullen vooraf opleidingen worden georganiseerd betreffende verschillende aspecten zoals counseling, pre counseling, sexuele gezondheid, zorgaanbod, bijzonderheden van het doelpubliek, deontologie, ethiek, confidentialiteit, … dit alles in samenwerking met een aids referentiecentrum.

De verenigingen die de permanenties zullen herbergen zullen eveneens een opleiding krijgen over het onthaalaspect.

Een samenwerking met het Centre Elisa en een aids referentiecentrum zal worden opgezet om een kwaliteitsvolle doorverwijzing te kunnen garanderen.

Aangepaste infocampagnes zullen worden uitgerold (affiche, flyer, internet, … ) in samenwerking met de structuren die de sneltest zullen aanbieden, om de data en de uren van de tests bekend te maken. Deze zullen uiteraard worden aangepast in functie van het doelpubliek (voornamelijk ‘s vonds).

 

preventionsida.org