Nieuw sneltestpunt in Luik

IMG_0879

Sida Sol is een vzw die zich sinds vijf jaar bezighoudt met primaire, secundaire en tertiaire preventie betreffende HIV en SOA’s in Luik. Kwetsbare groepen uit de samenleving kunnen er ‘s avonds terecht voor kosteloze en anonieme testen. De mogelijkheid om een Sneltest te kunnen doen, doet de vraag naar afnemen van testen toenemen. Het opstarten van een nieuw testpunt in een verpauperde en multiculturele wijk in Luik zou de testratio bij ons doelpubliek kunnen doen stijgen.  

 

MSM (mannen die sex hebben met mannen), migranten, illegalen, drugspuiters, daklozen en sexwerkers zijn de belangrijkste groepen die we willen bereiken met onze preventive-acties.

Wij willen:

–       hun competenties verhogen op het gebied van informatie, gecombineerde preventie en risicoverlaging.

–       het testen op HIV en andere SOA’s aanvaardbaarder en toegankelijker maken.

–       de discrimerende houding ten opzichte van seropositieve personen terugdringen.

Om een efficiënte en vertrouwelijke consultative mogelijk te maken, heeft het nieuwe testpunt materiaal nodig dat door de overheid niet wordt gesubsidieerd.

 

www.sidasol.be