Aankoop educatief materiaal en vrouwencondooms

1

VZW Lhiving is een organisatie in het Brusselse die opgericht werd in 1997 ter ondersteuning van mensen met  hiv die zich in een kansarme situatie bevinden. De organisatie bestaat uit  tien medewerkers en is erkend als:
–        Dienst begeleid wonen
–        Vereniging die zich inzet voor Integratie via huisvesting

Reeds enkele jaren stellen we condooms ter beschikking. Echter, de laatste jaren wordt de vraag naar vrouwencondooms steeds groter, zeker nadat er een vorming over werd gegeven door één van de gezinsbegeleiders. Daarom willen wij onze cliënten de kans geven om hiervan gebruik te maken. Aangezien dit veel duurder is dan gewone condooms, konden wij ze tot nu toe nog niet gratis ter beschikking stellen.

Cliënten komen naar Lhiving met heel uiteenlopende vragen. Sommige kennen hun diagnose recent, sommigen zijn reeds jaren seropositief. We willen onze cliënten, met welke vraag dan ook, zo goed mogelijk informeren over hiv en het leven met hiv. Hiervoor is educatief (spel)materiaalnodig dat goed aansluit bij onze doelgroep. Heel wat cliënten zijn laaggeschoold en hebben dus laagdrempelig en visueel educatief materiaal nodig. Daarnaast hebben is een groot deel van onze doelgroep van (Subsaharaans) Afrikaanse origine. Ons educatief materiaal dient daarom ook aangepast te worden aan de culturele diversiteit van onze doelgroep. Ten slotte zijn er ook cliënten die hun kinderen willen informeren over hun diagnose aan de hand van informatie aangepast aan jonge kinderen.

Het educatief materiaal zal gebruikt worden tijdens individuele gesprekken, bij preventieactiviteiten en tijdens praatgroepen.

 

www.lhiving.be