Sexwerkers en hun klanten bewust maken over SOA’s en HIV

images9PJJ5283

De vzw Icar Wallonie is een vereniging die sexwerkers (m/v) ongeacht hun gender of type activiteit (escorts, straatprostitutie, residentieel, internet) begeleidt.

Onze vereniging biedt de volgende diensten aan: administratieve en sociale hulp, individuele begeleiding bij diverse sociale diensten, medische en paramedische opvolging, psychologische ondersteuning en esthetische verzorging.

Het project in enkele woorden:

Eerste etappe: verschillende keren per jaar een infosessie organizeren over SOA’s, HIV en het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zodat personen die het prostitutiemilieu frequenteren geïnformeerd en gesensibiliseerd zijn over dit onderwerp.

Tweede etappe: zorgen voor een snelle, anonieme en kosteloze test, volgend op de infosessies. Deze test wordt met de medewerking van Sida Sol vzw uitgevoerd op de plekken waar prostitutie plaatsvindt. Deze vzw is vertrouwd met dit type testen en zal ons daar bijgevolg in initiëren.

Doelstellingen van het project

  1. Precieze en correcte info over SOA’s, HIV en de overdracht van dit type infectie geven aan de sexwerkers en hun klanten.
  2. Dit publiek informeren door middel van infosessies
  3. De besmetting van dit type SOA vermijden door het gebruik van mannelijke of vrouwelijke voorbehoedsmiddelen
  4. Een snelle HIV test uitvoeren (2 minuten) zodat de betrokkene weet of ze al dan niet besmet zijn met HIV. Ingeval van een positief resultaat zorgen we voor de doorverwijzing van de betrokkene naar een gespecialiseerde dienst, zodat deze zo snel mogelijk aan een medische behandeling kan beginnen.

 

 

http://www.icar-wallonie.be