SOLIDARITEITSAFFICHE LEVEN MET HIV

ShareLoveGeenSOA_1024x1024

(No translation received from the project)

In aanloop naar Wereldaidsdag lanceert Sensoa solidariteitsaffiches die aanzetten mensen met hiv niet anders te behandelen. #DoeGewoon is de boodschap. De affiches tonen situaties waarin diverse mensen in contact kwamen met mensen met hiv, daar even van schrokken, maar daarna beseften dat daartoe geen reden was. Naast ‘klassieke’ situaties (een sporter met een positieve collega, een werkgever met een positieve sollicitant…) komt er ook een versie voor de Afrikaanse community.

Sensoa maakt tweejaarlijks een nieuwe solidariteitsaffiche voor verspreiding naar scholen, hogescholen en universiteiten, organisaties, socio-culturele centra… in aanloop naar wereldaidsdag. De vorige affiche sloot aan bij het thema van disclosure (het vertellen dat je hiv hebt). Dit jaar stellen we de vraag “Wat betekent dat abstracte begrip van solidariteit in de praktijk?”. Wat willen we dat mensen concreet doen? Hoe kunnen ze zich solidair gedragen?

We organiseerden een focusgroepgesprek met een diverse groep van mensen met hiv. Daaruit kwam dat mensen met hiv niet anders willen behandeld worden. Ze willen dat iedereen gewoon tegen hen doet. Mensen ‘schrikken’ nog dikwijls als iemand hen vertelt dat hij of zij hiv heeft. Dit verklaart de soms wat ‘vreemde’ eerste reacties van mensen. Die schrikreactie kan te maken hebben met het feit dat mensen de neiging hebben om je ‘anders’ te behandelen als je ‘ziek’ bent. In het geval van hiv zijn er aanwijzingen dat de schrikreactie meer te maken heeft met angst voor besmetting. Die angst is irrationeel en deels instinctief, deels ingegeven door onwetendheid.

Daarom tonen de affiches verschillende situaties en personages waarbij telkens één irrationele reden wordt weerlegd. Elk van de personages waarmee we werken ‘vertegenwoordigt’ één van de ‘angsten’, maar elk heeft die ‘angst’ leren plaatsen, heeft daar zijn of haar kennis en besef van de realiteit tegenover geplaatst en bijgesteld. Er wordt dus een positieve boodschap gegeven. De call to action is #DoeGewoon, zo geven we ook meteen het voorbeeldgedrag mee.

Daarom wordt er op de affiches niet gewerkt met mensen mét hiv. We werken wel met herkenbare personen en herkenbare situaties voor verschillende doelgroepen: een moeder wiens kind verzorgd wordt door een hiv-positieve kinderverzorgster, een hobbysporter die in de club een hiv-positieve spits heeft, een studente wiens kotgenote hiv-positief is, een werkgever die een sollicitant aanneemt die hiv-positief is…

Dit jaar werken we ook samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Zij brengen een aantal community leaders van de African Community samen die verklaren geschrokken te zijn toen ze hoorden dat één van de mensen uit de community hiv-positief bleek te zijn. Omdat ze beseffen dat er geen risico verbonden is aan sociaal contact, blijven ze samen werken en elkaar respecteren. De affiche in het Engels zal door de communitywerking van het Instituut verspreid worden.

ACCOUNT NUMBER

VZW SENSOA
IBAN: BE62 0682 1379 1461
BIC: GKCCBEBB
COMMUNICATION : “SWIM FOR LIFE”

This project can deliver a tax certificate for donations of 40€ or more

www.sensoa.be