ALIAS – Dépistage d’hommes prostitués

alias_photo
Project van hiv-screening buiten de medische sfeer gericht op mannelijke prostitués in Brussel om:

  • de prevalentie en de incidentie van hiv binnen deze gemeenschap te doen afnemen;
  • de toegang tot een kwalitatieve psycho-medisch-sociale begeleiding te bevorderen;
  • de discriminatie- en uitsluitingsverschijnselen te bestrijden

De medische permanentie wordt één keer per week (op dinsdag van 19u tot 21u) gehouden door een arts en twee maatschappelijke begeleiders in de kantoren van Alias gelegen in de Kolenmarktstraat 33.

Dit zorgt ervoor dat mannelijke prostitués toegang krijgen tot een anonieme dienstverlening die rekening houdt met hun behoeftes en de specificiteit van hun seksuele gezondheid. Deze dienstverlening steunt, net zoals de andere diensten van Alias (straathoekwerk, individuele begeleiding, permanentie via het internet, onthaal en permanentie) op het uitbouwen van een sterke (vertrouwens)band met de doelgroep om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan haar specifieke vragen.

REKENINGNUMMER

ALIAS VZW
IBAN: BE02 7350 2298 4540
BIC: KREDBEBB

Mededeling : Swim for Life

Voor giften vanaf 40 euro kan dit project geen fiscaal attest afleveren waarmee je belastingsvermindering krijgt.

www.alias-bru.be