DEPISTAGE RAPIDE VIH POUR LES MIGRANTS

test rapide image
Het gezamenlijke project van Plate-Forme Prévention Sida, Sid’Aids en de Observatoire du Sida et des sexualités beoogt een vernieuwing van het aanbod van hiv-testen bij migranten. In een eerste instantie zal onze actie, uit epidemiologische overwegingen, maar ook vanuit een betere terreinkennis, voornamelijk gericht zijn op de Afrikaanse gemeenschap (later wensen we een breder migrantenpubliek te bereiken).

Deze gemeenschappen worden vaak te weinig of te laat gescreend. Om dit tegen te gaan, stellen wij het volgende voor:

  • Organiseren van soa-screenings en hiv-sneltesten voor diagnose-oriëntatie via RDT (rapid diagnostic test) met de hulp van vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn. Anonimiteit, kosteloosheid, snelheid en vertrouwelijkheid worden hierbij gewaarborgd. Aan het begin van het project zullen deze screenings 1 a 2 keer per week georganiseerd worden op een vaste locatie (op termijn is het bedoeling om deze screenings te organiseren bij andere verenigingen of via een mobiele testbus).
  • In de buurt komen van de woon- en uitgaansplekken van hogervermelde gemeenschappen en beter afgestemde dienstverlening aanbieden om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
  • De personen die op consultatie komen een betere begeleiding en medische gezondheidstoezicht bieden die zo nauw mogelijk aanleunt bij hun behoeften. Hiervoor zullen samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen zowel het communautaire verenigingsleven als de medische, juridische en sociale hulpverleners.
  • De screening gebruiken als een toegangspoort tot een bredere bewustwording van deze gemeenschappen inzake seksuele gezondheid en er zo voor zorgen dat steeds meer personen hun hiv-status kennen en hierdoor zelf in betere gezondheid verkeren, maar ook de anderen beschermen.

REKENINGNUMMER

PLATEFORME PREVENTION SIDA ASBL
IBAN: BE90 0682 3365 4132
BIC: GKCCBEBB

Mededeling : Swim for Life

Voor giften vanaf 40 euro kan dit project een fiscaal attest afleveren waarmee je belastingsvermindering krijgt.

preventionsida.org