FXBVillage Buterere IV – Bujumbura – Burundi

fxbvillage

In Burundi leeft, volgens de meest recente informatie waar wij over beschikken, bijna 65% van de bevolking onder de armoededrempel. (Wereldbank 2015).

De infectierisico’s zijn vaak gelinkt aan situaties van kwetsbaarheid in Burundi: de armoede, het statuut van de vrouwen, migratie, seksueel geweld, het gebrek aan communicatie- en informatiemiddelen, seksuele taboes, religie, etc.

Een programma Village FXB  wil, over een periode van drie jaar, de sociale en economische capaciteiten versterken, de persoonlijke en gezondheidssituatie verbeteren van 100 families die getroffen zijn door HIV, zodat ze kunnen ontsnappen aan extreme armoede en zorgen voor de kinderen.

Website: www.fxb.org