FXB – Village Mbare (Rwanda – Muhanga)

fxbvillage-rwanda_s4l

Sedert tien jaar, werd een niet te verwaarlozen vooruitgang geboekt in verschillende
sectoren in Rwanda. Ondertussen blijven de armoede en de seroprevalentie aanzienlijk
groot in bepaalde regio’s. Dit is het geval in het district Muhanga, in Shyogwe waar
de seroprevalentie ongeveer 4.2% bedraagt.

Het doel van het VillageFXB programma is om stap voor stap over een periode van drie
jaar de sociale en economische capaciteiten te versterken en hygiënische
omstandigheden te verbeteren van 100 geïnfecteerde families en/of families die met
HIV te maken krijgen, opdat ze zouden kunnen ontsnappen aan extreme armoede en zorg
dragen voor de kinderen voor wie ze verantwoordelijk dragen.

Website: www.fxb.org